Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Dagens arbetsmarknad ställer hårda krav. Det har nog aldrig varit så svårt att vara chef som idag – som chef måste du kunna planera, organisera, effektivisera och hantera en ständig förändring samtidigt som kraven på prestation ökar på varje enskild medarbetare.


Vi effektiviserar och utvecklar ditt företag och din organisation. Inom våra specialistområden hjälper vi ditt företag och skapar de bästa förutsättningarna för att verksamheten ska nå sina mål. Vi ser till att strategier leder till handling. Det kan handla om ett förbättrat arbetssätt, tydlig styrning eller förändrade beteenden.

Våra organisationskonsulter har lång yrkeserfarenhet från ledande positioner inom våra specialistområden. De vet vilka utmaningar som du och ditt företag står inför och har hög förståelse för både yrkesrollen, organisationen och branschen.

Vi erbjuder bland annat:

  • Förändringsledning
  • Effektiviseringar och besparingar
  • Kompetensutveckling och coachning
  • Ledarskapsutveckling

Förändringsledning
Med människan i centrum hjälper vi organisationer som vill förändras och utvecklas. Förändringsledning handlar om förmåga att genomföra förändringar, till exempel när det handlar om arbetssätt, beteende och processimplementering. Inhouse kan såväl stödja som i olika grad genomföra förändringsarbete.

Effektiviseringar och besparingar
Företag idag behöver kontinuerlig utveckling för att kunna möta nya krav och behov. Vi kan analysera ett nuläge såväl som identifiera ett önskat framtidsläge. Med vårt stöd optimerar och implementerar ni förändringar för att verksamheten ska vara lönsam och öka effektiviteten i organisationen.

Kompetensutveckling och coachning
Att utvecklas i sin profession och som person med organisationen är betydelsefullt och viktigt för att säkerställa att ert företag är kompetenssäkrad för framtiden. Inhouse kan coacha grupper eller individer att säkerställa att ni uppnår er uppnå sin fulla potential.

Ledarskapsutveckling
Dagens affärsklimat ställer höga krav på dig som ledare och vår ledarskapsutveckling fokuserar på din situation som ledare och skapar långsiktiga beteendeförändringar för att säkerställa er organisations framgång. I nära samarbete med vår samarbetspartner Orjala & Partners utbildar vi och tränar ledare och ledningsgrupper i ledarkompetenser som bidrar till meningsfulla förändrings – och utvecklingsprocesser.

Våra tjänster består av unika träningsprogram på individ, team och organisationsnivå som skapar en medvetet värderingsstyrd organisation där människor gör meningsfulla prestationer. Patric Orjala är en av Sveriges mest erfarna internationella Coach- och ledartränare och är grundare till företaget Orjala & Partners AB som sedan 2002 fokuserat på att utveckla och träna ledare och coacher.

Vi erbjuder

  • Vi hjälper ledare att lyckas ännu bättre med förändringar i sina organisationer
  • Vi effektiviserar och utvecklar ditt företag
  • Vi ser till att strategier leder till handling
  • Vi hjälper er att genomföra förändringsarbete så att det ger resultat

Din kontakt

Vill du ha hjälp med organisationsutveckling?

Vi hjälper företag att utvecklas och nå sina mål. Våra organisationskonsulter har lång erfarenhet från ledande positioner i din bransch. Vill du veta mer? Kontakta mig direkt – eller använd formuläret så hör vi av oss till dig!

JENS ÖLANDER
VD, Inhouse AB

+46 706 05 07 49
jens.olander@inhouse.

Jag kontaktar dig!

Ditt namn: *

Din epost: *

Ämne:

Ditt meddelande:

Det här formuläret sparar ditt namn, e-post och meddelande så vi kan kommunicera och förse dig med assistans.

Jag samtycker till att Inhouse sparar mina detaljer via detta formulär.